نام کتاب: مدیریت و رهبری برای رشته های نرسنگ و قابلگی
ناشر: نشر سلامت
مؤلف: پوهنیار سید موسی حسینی
مترجم: -
شابک: 6-27-608-9936- 978
کد کتاب: -
قطع: وزیری
تیراژ: 1000جلد
تعداد صفحات: -
وزن: -
قیمت: 120افغانی
سال چاپ: زمستان 1396

کتاب مدیریت و رهبری در علوم طبی برای رشته های نرسنگ و قابلگی

نام کتاب: روش تحقيق در علوم طبی (برای رشته های معالجوی، قابلگی و تکنالوژی طبی)
ناشر: ناشر: نشر سلامت
مؤلف: دکتور خانعلی محمدی
مترجم: -
شابک: 1-35-608-9936- 978
کد کتاب: -
قطع: وزیری
تیراژ: 1000جلد
تعداد صفحات: -
موجود در: دفتر کابل
وزن: -
قیمت: 110 افغانی
سال چاپ: بهار 1397

کتاب روش تحقيق در علوم طبی (برای رشته های معالجوی، قابلگی و تکنالوژی طبی) تحقیق مبنای پیشرفت در تمام حوزه های زندگی جامعه بشری می باشد. بدون تحقیق دقیق و اصولی، کارها به نتیجه مناسب نخواهد رسید. در دانشگاهها تحقیق بخش مهمی از فعالیت های اکادمیک را تشکیل می دهد.

نام کتاب: اصول تغذیه
ناشر: انتشارات صبح امید
مؤلف: دکتور سید حمید موسوی
شابک: 0-03-608-9936- 978
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نام گروه: طبی
تیراژ: 1000
تعداد صفحات: -
موجود در: دفتر کابل, دفتر ایران
وزن: -
قیمت: 295 افغانی
سال چاپ: 1398
طراحی: صفحه ارایی: س.م. حسینی ناشر همکار: نشر سلامت طراحی: کانون هنری و تبلیغاتی سیمرغ

علوم مربوط به تغذیه با وجود اهمیت فراوان در جامعه، متاسفانه هنوز در سیستم های آموزشی افغانستان جایگاه مناسبی ندارد. یکی از مشکلات عمده نبود و یا کمبود کارشناسان و متخصصان این علم در افغانستان  و منابع آموزشی مناسب است. علم تغذیه به عنوان یک جایگاه مهم در صحت کلی جامعه و همچنین در تداوی بیماران در شفاخانه ها و مخصوصا مریضان مرتبط با تغذیه مطرح می باشد.

نام کتاب: مهارت هاي مطالعه (برای رشته قابلگی)
ناشر: نشر سلامت
مؤلف: پوهنیار زیبا مزاری و پوهنیار سید موسی حسینی
شابک: 2-09-608-9936- 978
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نام گروه: طبی
تیراژ: 1000
تعداد صفحات: -
موجود در: دفتر کابل, دفتر ایران
وزن: -
قیمت: 100 افغانی
سال چاپ: 1397
طراحی: ويراستاري و صفحه آرایی: س.م. حسینی ناشر همکار: انتشارات صبح امید طراحی: کانون هنری و تبلیغاتی سیمرغ

کتاب مهارت هاي مطالعه (برای رشته  قابلگی)
مرحله بعدی مطالعه موثر است. بسیاری از دانشجویان به علت عدم آگاهی از روشهای موثر مطالعه، وقت زیادی را صرف مطالعه مضامین درسی می نمایند. اما این مطالعه بازده چندان مناسبی ندارد. چون روش های صحیح مطالعه را یاد نگرفته اند. شیوه صحیح مطالعه ،چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد:
-  زمان مطالعه را کاهش می دهد.

نام کتاب: مشاوره و آموزش به بیمار (برای رشته قابلگی)
ناشر: انتشارات صبح امید
مؤلف: سید موسی حسینی
شابک: 8-07-608-9936- 978
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نام گروه: طبی
تیراژ: 1000
تعداد صفحات: -
وزن: -
قیمت: 100 افغانی
سال چاپ: 1397
طراحی: ويراستاري و صفحه آرایی: س.م. حسینی ناشر همکار: نشر سلامت طراحی: کانون هنری و تبلیغاتی سیمرغ

قدرت برقراری ارتباط موثر با بیماران یکی از ضروریات مسلک قابلگی و تمام پرسونل صحی است. بدلیل انکه هرانسان منحصر به فرد بوده و تحت تاثیر تجربه زندگی مخصوص به خود قرار می گیرد. با توجه به اینکه قابله‌ها در وظیفه خود با افراد مختلفی برخورد دارند و از طرف دیگر نقش های گوناگونی را ایفا می نمایند

کلیه حقوق متعلق است به انتشارات صبح امید
دیزاین شده در سما