نام کتاب: مهارت های زندگی شهری
ناشر: انتشارات صبح امید و آینده سازان
مؤلف: س.م. حسینی
شابک: 6-01-608-9936-978
قطع: رحلی ( مدیران)
نوع جلد: شومیز
نام گروه: کودک
تیراژ: 1000
تعداد صفحات: -
موجود در: دفتر کابل, دفتر ایران
وزن: -
قیمت: 35 افغانی
سال چاپ: 1396
طراحی: سحر ابراهيمي

(از مجموعه کتابهای آموزش فرهنگ شهروندی)
زندگی در شهر نیازمند دانستن و مهارت های شهروندی است. بدون رعایت این نکات، زندگی در شهر هم برای خود فرد و هم برای جامعه مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. لذا بهتر است مفاهیم شهروندی از کودکی و نوجوانی آموزش داده شود. متاسفانه این آموزش در جامعه افغانستان بنا بر دلایل متعدد، بصورت جدی و هدفمندانه وجود ندارد. در حالی که ضروت آن درشرایط فعلی جامعه به شدت احساس می شود.

نام کتاب: مهارت های ارتباطی و اجتماعی
ناشر: انتشارات صبح امید و آینده سازان
مؤلف: س.م. حسینی
شابک: 9-00-608-9936-978
قطع: رحلی ( مدیران)
نوع جلد: شومیز
نام گروه: کودک
تیراژ: 1000
تعداد صفحات: -
موجود در: دفتر کابل, دفتر ایران
وزن: -
قیمت: 35 افغانی
سال چاپ: 1396
طراحی: مریم احمدی

(از مجموعه کتابهای آموزش فرهنگ شهروندی)

زندگی در شهر نیازمند دانستن و مهارت های شهروندی است. بدون رعایت این نکات، زندگی در شهر هم برای خود فرد و هم برای جامعه مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. لذا بهتر است مفاهیم شهروندی از کودکی و نوجوانی آموزش داده شود. متاسفانه این آموزش در جامعه افغانستان بنا بر دلایل متعدد، بصورت جدی و هدفمندانه وجود ندارد. در حالی که ضروت آن درشرایط فعلی جامعه به شدت احساس می شود.

نام کتاب: مخالف ها
ناشر: انتشارات صبح امید و آینده سازان
مؤلف: س.م. حسینی
شابک: 5-24-608-9936-978
قطع: رحلی ( مدیران)
نوع جلد: شومیز
نام گروه: کودک- قبل از مکتب
تیراژ: 1000
تعداد صفحات: -
موجود در: دفتر کابل, دفتر ایران
وزن: -
قیمت: 35 افغانی
سال چاپ: 1396
طراحی: طرح جلد: سید بصیرقاسمی صفحات داخلی: سحر ابراهیمی

(از مجموعه کتابهای مهارت آموزی ویژه قبل از مکتب)
کودکان و نوجوانان آینده سازان جامعه و سرمایه اصلی کشور هستند. به هر اندازه به تعلیم و تربیه (آموزش و پرورش) آنان توجه بهتر و بیشتر صورت گیرد، برای ساختن جامعه بهتر درآینده تلاش صورت گرفته است.

نام کتاب: حیوانات
ناشر: انتشارات صبح امید و آینده سازان
مؤلف: س.م. حسینی
شابک: 5-24-608-9936-978
قطع: رحلی ( مدیران)
نوع جلد: شومیز
نام گروه: کودک- قبل از مکتب
تیراژ: 1000
تعداد صفحات: -
موجود در: دفتر کابل, دفتر ایران
وزن: -
قیمت: 30 افغانی
سال چاپ: 1396
طراحی: طراحی: کانون هنری و تبلیغاتی سیمرغ طرح جلد: سید بصیرقاسمی

(از مجموعه کتابهای مهارت آموزی ویژه قبل از مکتب)
کودکان و نوجوانان آینده سازان جامعه و سرمایه اصلی کشور هستند. به هر اندازه به تعلیم و تربیه (آموزش و پرورش) آنان توجه بهتر و بیشتر صورت گیرد، برای ساختن جامعه بهتر درآینده تلاش صورت گرفته است.

نام کتاب: رنگ ها
ناشر: انتشارات صبح امید و آینده سازان
مؤلف: س.م. حسینی
شابک: 24-608-9936-978
قطع: رحلی ( مدیران)
نوع جلد: شومیز
نام گروه: کودک- قبل از مکتب
تیراژ: 1000
تعداد صفحات: -
موجود در: دفتر کابل, دفتر ایران
وزن: -
قیمت: 30 افغانی
سال چاپ: 1396
طراحی: طراحی: کانون هنری و تبلیغاتی سیمرغ طرح جلد: سید بصیرقاسمی


(از مجموعه کتابهای مهارت آموزی ویژه قبل از مکتب)
کودکان و نوجوانان آینده سازان جامعه و سرمایه اصلی کشور هستند. به هر اندازه به تعلیم و تربیه (آموزش و پرورش) آنان توجه بهتر و بیشتر صورت گیرد، برای ساختن جامعه بهتر درآینده تلاش صورت گرفته است.

کلیه حقوق متعلق است به انتشارات صبح امید
دیزاین شده در سما